Ett lugnt, återhämtande pass, på 18 minuter,  som skapar återhämtning för trötta fötter och ben, och lindring för en ömmande ländrygg